Prováděcí detaily

pdf icon1. Okraj střechy I
pdf icon2. Okraj střechy II
pdf icon3. Okraj střechy III
pdf icon4. Pultová střecha s větrací taškou
pdf icon5. Pultová střecha s větrací mezerou
pdf icon6. Lemování štítu
pdf icon7. Lemování zdi I
pdf icon8. Lemování zdi II
pdf icon9. Oplechování komína,lem zdi I.
pdf icon10. Oplechování komína,lem zdi II.
pdf icon11. Oplechování komínu
pdf icon12. Hřeben střechy I

pdf icon13. Hřeben střechy II
pdf icon14. Změna sklonu střešních rovin
pdf icon15. Úžlabí
pdf icon16. Odvětrání kanalizace
pdf icon17. Hromosvodná podpěra v ploše
pdf icon18. Hromosvodná podpěra v hřebeni
pdf icon19. Protisněhová zábrana (pro typ Elegance)
pdf icon20. Bezpečnostní úchyt
pdf icon21. Střešní okno
pdf icon22. Odvětraný hřeben
pdf icon23. Prostup VZT potrubí